NFP
content1
 

Ikke kjøp mer enn du trenger.

I Syzweb selger vi det du har behov for,
hverken mer eller mindre.


Vi er opptatt av at våre kunder ikke skal betale for funksjonalitet
som de ikke trenger. Derfor skiller vi på hoved- og tilleggsmoduler.

 

 

Syzweb moduler

Syzweb er delt opp i hovedmoduler og tilleggsmoduler. Hovedmodulene har vi spekket med funksjonalitet som alle kan ha behov for, tilleggsmodulene gir mulighet for noe ekstra.

Hva er en modul?

En modul er funksjonalitet som vi har utviklet og som kan gjenbrukes på flere nettsteder. Det kan være funksjonalitet som er direkte tilgjengelig i Syzweb Admin eller funksjonalitet som blir tilgjengelig med mindre tilpasninger på nettstedet.

Endres over tid

Hovedmodulene skal dekke basisbehovet for funksjonalitet, reflekterer krav til funksjonalitet i markedet, samt inneholder funksjonalitet som vi mener skal være standard. Funksjonalitet som inngår i hovedmodulene endres over tid, da ofte ved at en tilleggsmodul blir standard funksjonalitet eller ved at vi lanserer ny funksjonalitet direkte som standard.

/finn ut mer:

Kontakt oss for å vite mer om våre moduler »
Hva har du på hjertet?

« Lukk