Perfekt for 99%

...av alle webprosjekter


- til en mye hyggeligere prisBedriftens webløsning »

Syzweb CMS er publiseringsløsningen for næringslivet. Hos oss handler alt om at din web skal gi deg business.

Netthandel »

Du blir ikke rik bare av å bruke Syzweb Netthandel, men du har et verktøy som gir deg et meget godt utgangspunkt.

Intranett og ekstranett »

Tilgangskontroll er standard i alle våre løsninger. Med dette som basis bygger vi intranett og ekstranett som oppfordrer til samhandling!

Integrasjon »

Data inn, data ut, daglig, ukentlig, helautomatisk, eksport til økonomisystem eller CRM system, XML, excel, webservice - vi løser det meste.

Webpublisering med Syzweb CMS

Det finnes en skog av publiseringsløsninger, som alle har fantastisk funksjonalitet.
Syzweb gir deg det aller meste av dette, til en mye hyggeligere pris.

Enkel i bruk

Sammenliknet med andre CMS er Syzweb en lek å bruke. Tilbakemeldingen fra kundene våre er at de synes det er et meget brukervennlig system. De aller fleste av kundene våre klarer seg med noen få timer opplæring.

Fleksibel 

Syzweb kan benyttes til alt mulig; fra entreprenørsider, via kampanjesider og sport til større integrasjonsløsninger. Man kan begynne i det små og utvide ettersom behovet utvikler seg. Enten det er snakk om nytt design, ny funksjonalitet eller integrasjoner kan du bygge videre på den Syzweb løsningen du allerede har.

Full designfrihet

Drømme-CMS'et for en designer, her er ingenting låst. I tillegg til rammeverksmaler har man en mal-editor i admin som alltid er tilgjengelig. Kun fantasien setter begrensningen!

Personlig service

Syzweb er store nok til å garantere stabil drift og hurtig support når du måtte trenge det, samtidig er vi ikke større enn at du vil oppleve personlig service fra våre utviklere, prosjektledere, daglig leder, økonomiansvarlig og alle andre medarbeidere.